IDC/20

INDUSTRIAL DESIGN CONFERENCE
ØYGARDSHAMNA GISKE / 15. OKTOBER 2020

 

Industrial Design Conference 2020

Torsdag 15. oktober 2020 har vi gleden av å ønske velkommen til IDC/20. På programmet har vi et stjernelag av nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Vi samler designere, studenter, bedriftsledere, ingeniører, markedsførere, kommunikasjonsbyråer og entreprenører. Her skal vi hente inspirasjon fra de beste, bygge nettverk, lære av hverandre, og skape nye samarbeid på tvers av bransjer. Konferansen passer for alle som på en eller annen måte har befatning med design og innovasjon.

Konferansen rundes av med Industrial Design Awards 2020 og IDC Afterparty!

Nedenfor ser du fordragsholdene fra IDC/19. Program for IDC/20 slippes april 2020.