IDC/20

INDUSTRIAL DESIGN CONFERENCE
ØYGARDSHAMNA GISKE / 15. OKTOBER 2020

 

Industrial Design Conference 2020

Torsdag 15. oktober 2020 har vi gleden av å ønske velkommen til IDC/20. På programmet har vi et stjernelag av nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Vi samler designere, studenter, bedriftsledere, ingeniører, markedsførere, kommunikasjonsbyråer og entreprenører. Her skal vi hente inspirasjon fra de beste, bygge nettverk, lære av hverandre, og skape nye samarbeid på tvers av bransjer.

IDC er Norges største industridesignkonferanse. Her vil du treffe kolleger og kunder fra flere bransjer gjennom hele dagen. Det blir faglig innhold, nettverksbygging, underholdning, og fest på kvelden. Konferansen passer for alle som på en eller annen måte har befatning med design og/eller innovasjon.

Nedenfor ser du fordragsholdene fra IDC/19.