IDC/21

INDUSTRIAL DESIGN CONFERENCE
ØYGARDSHAMNA GISKE / 21. OKTOBER 2021

 

Industrial Design Conference 2021

Torsdag 21. oktober 2021 har vi gleden av å ønske velkommen til IDC/21.

På programmet har vi et stjernelag av nasjonale foredragsholdere. Vi samler designere, studenter, bedriftsledere, ingeniører, markedsførere, kommunikasjonsbyråer og entreprenører. Her skal vi hente inspirasjon fra de beste, bygge nettverk, lære av hverandre, og skape nye samarbeid på tvers av bransjer. Konferansen passer for alle som på en eller annen måte har befatning med design og innovasjon.