IDC/20

INDUSTRIAL DESIGN CONFERENCE
ØYGARDSHAMNA GISKE / 15. OKTOBER 2020

Konferansen

Norges designhovedstad

Ålesundsregionen med omland har en betydelig designindustri og er en attraktivt destinasjon for alle som arbeider innenfor industriell design. Nærhet til skipsverft, møbelfabrikker, råvarer fra havet kombinert med gründerånd og risikovilje har skapt en rekke kjente merkevarer og nyvinninger som preger dagliglivene våre bevist eller ubevist.

Verdiskapende design

Under IDC skal vi lære av hverandre og hente inspirasjon fra de beste. Alle som arbeider med å bære frem god design, fra ingeinør og fagarbeider til designer og bedriftsleder, skal hente kunnskap og inspirasjon som styrker lønnsomhet, produkt og markedsposisjon.

Konferansen

I fabrikkhallene på Giske samles bedrifter, organisasjoner og mennesker som arbeider med industriell design eller er knyttet til designregionen Ålesund. Kunnskapen vi henter fra hverandre skal danne grunnlaget for samarbeid på tvers av bransjer, nye forretningssamarbeid og en felles front for å styrke fagmiljøet.

Fremtiden

Omdømme, erfaring, kvalitet, salg og design er nøkkelen til å skape en industri for neste generasjon. Vi har en unik plattform å bygge videre på og sjansene for videre suksess bedres hvis vi bygger et solid og attraktivt designmiljø sammen. Derfor har de største industribedriftene i  Ålesundsregionen, NTNU, DOGA, ÅKP og klyngeaktørene gått sammen for å gjøre nettopp det.

Møteplassen

IDC/19 er Norges største Industridesignkonferanse. Her vil du treffe kolleger og kunder fra flere bransjer gjennom hele dagen. Det blir faglig innhold på dagtid og nettverksbygging, underholdning og middag på kveldstid. I tillegg vil samarbeidspartnerne møtes til tre nettverkssamlinger på Blue Innovation Arena på NMK fra januar til september 2020.