IDC/20

INDUSTRIAL DESIGN CONFERENCE
ØYGARDSHAMNA GISKE / 15. OKTOBER 2020

Foredragsholdere

Rachel K.B. Troye Instituttleder, Prorektor 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Professor Rachel Troye har vært leder for Institutt for design på Design på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) siden 2012. Instituttet underviser, forsker og utvikler kunnskap innen industridesign, interaksjonsdesign, tjenestedesign og systemorientert design. Instituttet tilbyr designutdanning på grunnnivå, og på master og ph.d.-nivå. Rachel Troye er også prorektor med ansvar for merkevarebygging, PR og kommunikasjon for AHO. Hun har en bred forståelse av design med fokus på visuell kommunikasjon, merkevareidentitet, servicedesign og designledelse.

I løpet av hennes 20 år som grafisk designer i Sveits of Norge, har Rachel tatt del i og hatt ansvar et vidt spekter av klienter og prosjekter. Dette innebærer alt fra store globale selskap som BMW, ABB, samt Flytoget i Norge, til forskjellige kulturelle prosjekt og frivillige organisasjoner.

Rachel er en engasjert designleder og lærer med lederstillinger i organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og forskningssenter. Hun er lidenskapelig opptatt av det potensialet design har til å forbedre livet og potensialet til innovasjon og mulighet til å skape verdi for mennesker og planeten.