IDC/20

INDUSTRIAL DESIGN CONFERENCE
ØYGARDSHAMNA GISKE / 15. OKTOBER 2020

Foredragsholdere

Anna Kirah Anna Kirah 
KIRAH AS

Anna Kirah har 30 års erfaring innenfor systemendring og innovasjon. Anna er en internasjonalt anerkjent designantropolog og psykolog som har jobbet i selskaper som Boeing og Microsoft der hun var utnevnt årets bidragsyter. Hun har vært konsulent i de fleste bransjer både i den offentlige og private sektoren. Annas varemerke er den menneske-sentriske tilnærmingen, noe som krever kontinuerlig involvering av både ansatte og “brukere” i utformingen av tjenester, produkter og organisatoriske endringer.
«Gjennom involvering og engasjement, skaper vi meningsfulle, relevante løsninger som gir verdi og gevinster.»
Hun har sittet i styret i de danske myndighetenes program for brukerdreven innovasjon som hadde som hensikt å fremme den bruker-sentriske tilnærmingen til innovasjon og tjenestedesign både i den offentlige og den private sektoren.
Mye av Annas arbeid er knyttet til påvirkningen av den digitale og teknologiske livsstilen innenfor bedrifter og organisasjoner og de påfølgende endringene i hvordan vi er nødt til å møte kravene hos brukerne. I det siste har hun hatt fokus på behovet av tilhørighet lokalt og som en del av planeten da hun ser bærkraftsbehov for mennesker og alle levende vesener. I dag jobber hun som strateg i Halogen, sitter i styret for Design without Borders og elsker å undervise som gjesteforeleser på flere universitet.
Når hun ikke er på jobb er hun på jakt etter elg og hjort, eller bær og sopp eller bare vandrende i norske fjell.
Hun håper å bli ferdig med å skrive en bok i løpet av høsten.